Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. Unedo Mediagroep B.V. en haar online concepten, webshops en groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Unedo”) besteden voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de gegevens op deze website fouten, omissies of onvolkomenheden bevatten, reden waarom de informatie onder voorbehoud wordt verstrekt. Verder kan Unedo niet instaan voor het foutloos functioneren van de website.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. Unedo als ook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Unedo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In geen geval is Unedo aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met op deze website beschikbare informatie en/of documenten dan wel enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het door de gebruiker elektronisch aanleveren van informatie en/of documenten.

Intellectuele eigendomsrechten

Unedo behoudt al haar rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unedo, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy statement

Unedo respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens die u op deze website invult, zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of gegeven, maar zullen wel aan derden ter beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Daarnaast gebruikt Unedo de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren, tenzij u Unedo schriftelijk bericht daartegen bezwaar te hebben.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Middels cookies kan informatie worden verzameld over het gebruik van onze diensten, zodat deze kunnen worden verbeterd en aangepast aan de wensen van onze bezoekers. De informatie die Unedo via deze cookies verzamelt, wordt slechts gebruikt om deze website gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruiken van de website geen cookies ontvangt.